LetselVerhalen heeft een missie: het realiseren van een eerlijke letselschadevergoeding voor onze cliënten, met oprecht oor en oog voor het verhaal achter ieders letsel, zodat zij kunnen ópleven na hun letsel.

De vele gesprekken die onze letselschadejuristen met onze cliënten hebben gevoerd, leveren een belangrijke bijdrage aan de inzichten in de beleving en de behoeften van slachtoffers van letselschade en hun naasten:

 • In één klap stond mijn leven stil, ik wist niet wat mij overkwam.
 • Vragen die ik zelfs niet gedacht had mijzelf ooit te zullen stellen moest ik ineens beantwoorden.
 • Ik ben niet alleen het slachtoffer, mijn hele gezin lijdt onder hetgeen mij is overkomen!
 • Ik wil alleen maar verder met mijn leven, en alles zo snel mogelijk achter mij laten.
 • Welke voorzieningen kunnen voor mij en mijn gezin worden getroffen? En welke aanspraken heeft degene die mij verzorgt?
 • Wanneer kan ik weer de papa of mama zijn die ik voorheen voor mijn kinderen was?
 • Hoe gaat het straks op mijn werk, en wat als ik mijn oude baan niet meer kan uitoefenen? Kan ik mijn inkomensschade vergoed krijgen?
 • Kan mijn werkgever de loonschade nog op de veroorzaker van mijn ongeval verhalen?
 • Wat zijn mijn rechten als slachtoffer? Hoe snel kunnen jullie mijn zaak afronden?
 • Mijn partner is overleden, heb ik recht op schadevergoeding voor onze kinderen en voor mijzelf?
 • Hoe zit het met smartengeld? En hoe werkt het fiscaal?
 • Kunnen jullie ook de belangen van ons kind dat slachtoffer werd behartigen, en hoe gaat dat dan?
 • Kan ik online volgen wat er in mijn dossier gebeurt?
 • Betaalt de aansprakelijke partij ook de kosten van mijn belangenbehartiger?
 • Wat zijn mijn rechten bij een medische expertise?
 • Als ZZP-er zit ik door het ongeval meteen zonder inkomen, kunnen jullie snel voorschotten regelen zodat ik mijn vaste lasten kan blijven betalen?
 • Kennen jullie anderen die zoiets als mij is overkomen hebben meegemaakt, en hoe gingen zij daarmee om?

Als je slachtoffer wordt van bijvoorbeeld een verkeersongeval en je loopt letselschade op, heeft dit een grote impact. Niet alleen op jezelf, maar ook op jouw directe leef- en werkomgeving. Je leven staat opeens stil. Door de schuld van een ander kun je opeens niet meer de leuke papa of mama voor jullie kinderen zijn. Je kunt niet of slechts minder of anders werken, en belangrijke vragen over inkomen en andere toekomstige ontwikkelingen komen op je af. Je voelt je soms zelfs schuldig dat deze gebeurtenis jou is overkomen, ook al is daarvoor geen reden. Je wilt eigenlijk het liefst de gebeurtenis achter je laten, snel herstellen en verder kunnen gaan met je leven.

De praktijk leert dat je vaak onvoldoende op de hoogte bent van wat er komt kijken tijdens de afwikkeling van een letselschadetraject. Wat kan een belangenbehartiger voor mij betekenen? Hoe pak ik mijn leven weer op? Wie brengt mijn kinderen naar school? Zijn er anderen die ook in hetzelfde schuitje zitten? Kan ik van hen leren, zodat ik sneller en beter kan herstellen?

Het blijkt enorm waardevol en bruikbaar voor je herstel wanneer je ervaart dat je niet er niet alleen voorstaat als letselschadeslachtoffer. Wanneer je vergelijkbare verhalen en ervaringen van lotgenoten kunt lezen, geeft dit je steun en biedt het je hulp. Anderen bieden jou met hun verhalen handvatten voor een betere 'coping' of een sneller herstel.  Want dat wil je het liefst. De herkenning van jouw eigen vragen en twijfels bij het lezen van de ervaringen van anderen geeft vaak rust, soms ook betere acceptatie, maar vooral kracht om door te gaan, om weer te kunnen opleven. Voor jezelf, en voor jouw naasten.

Vanuit de gesignaleerde behoeften, en gezien de missie van LetselVerhalen, is in samenwerking met onze eigen cliënten de website www.mijnletselverhaal.nl ontwikkeld. Een online shelter, dat de verhalen van letselschadeslachtoffers laat vertellen, en kracht en perspectief biedt aan lotgenoten. Het lezen en herkennen van vergelijkbare ervaringen van andere letselschadeslachtoffers helpt, en geeft extra steun bij het erkennen en verwerken van de eigen traumatische ervaring. Ook naasten begrijpen door deze verhalen beter wat een slachtoffer doormaakt tijdens het herstelproces. Uiteraard kunnen ook slachtoffers die zijn bijgestaan door andere belangenbehartigers hun Letselverhaal vertellen.
Mijnletselverhaal.nl is geen forum. Wanneer de behoefte ontstaat om in contact te komen met de verteller van een Letselverhaal, kan het verzoek daartoe via de redactie van Mijnletselverhaal.nl worden voorgelegd worden aan de verteller.
Na instemming kan er dan contact worden gemaakt.

Iedere ervaring op Mijnletselverhaal.nl wordt voorzien van (praktische) tips, zodat slachtoffers en andere betrokkenen daarvan profijt kunnen hebben. De verhalen leren ons dat herstel gezien wordt als het begin van nieuwe mogelijkheden, en van een nieuwe toekomst.
Deze positieve insteek past binnen de visie van LetselVerhalen: ópleven na letselschade.

LetselVerhalen beoogt met deze website invulling te kunnen geven aan een belangrijke behoefte van slachtoffers, en dankt al diegenen die met hun inbreng een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen van Mijnletselverhaal.nl.

Wilt u reageren, of heeft u vragen? Neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mijnletselverhaal.nl is ontwikkeld door LetselVerhalen B.V. (www.letselverhalen.nl)